Governance statement

Pandora has disclosed its Corporate Governance Statement since the financial year of 2012 cf. Section 107b of the Danish Financial Statements Act. Find the archive below.

Title Date PDF 

 

 

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2021)
9 Feb, 2022 Download
  Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2020) 4 Feb, 2021
Download

 

 

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2019) 4 Feb, 2020 Download

 

 

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2018) 5 Feb, 2019 Download

 

 

Redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2017, jf. årsregnskabslovens § 107b (2017) 6 Feb, 2018 Download

 

 

Corporate Governance Statement for the financial year 2017, cf. Section 107 b of the Danish Financial Statements Act (2017) 5 Feb, 2018 Download

 

 

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2016) 7 Feb, 2017 Download

 

 

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2016) 7 Feb, 2017 Download

 

 

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2015) 10 Feb, 2016 Download

 

 

PANDORA corporate governance statutory report 2015 10 Feb, 2016 Download

 

 

PANDORA corporate governance statutory report 2014 17 Feb, 2015 Download

 

 

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2014) 17 Feb, 2015 Download

 

 

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2013) 18 Feb, 2014 Download

 

 

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2013, jf. årsregnskabslovens § 107b 18 Feb, 2014 Download

 

 

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2012) 26 Feb, 2013 Download

 

 

Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2012) 26 Feb, 2013 Download